tarieven

 

De tarieven ten behoeve van fysiotherapeutische zorg.

De tarieven per zitting per patiλnt.

1.1 Reguliere zitting € 28,10
1.1.1 Zitting aan huis € 41,50
1.2 Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 52,50
1.3 Screening € 13,15
1.4 Intake & onderzoek fysiotherapeut na screening € 40,90
1.5 Intake & onderzoek fysiotherapeut na verwijzing € 40,90
1.6.1 Groepsbehandeling voor twee personen € 28,10
1.6.2 Groepsbehandeling voor drie personen € 25.62
1.6.3 Groepsbehandeling voor vier personen € 20,00
1.6.4 Groepsbehandeling voor vijf tot tien personen € 16,60
1.7 Verslag op verzoek van derden € 59,25

Tarief voor niet nakomen van de afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle van onderstaande voorwaarde wordt voldaan:

- De afspraak moet niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) zijn afgezegd

 

actueel