Methodiek

In overleg met u stippelen wij een traject en tijdpad uit, die het beste past bij de door u geschetste vraagstukken. Vanzelfsprekend geldt bij elk vraagstuk/dilemma dat wij allereerst gezamenlijk vaststellen of dit het vraagstuk is cq dat er onderliggende of naastliggende problematiek kan zijn. Voor deze eerste fase gebruiken wij ook wel de naam intake fase, afhankelijk van de vraagstelling tussen de 1 a 2 gesprekken en een aantal testen. Deze testen noemen wij ook wel de 0-meting, opgrond waarvan inzicht in de problematiek verkregen kan worden. Na deze intake bespreken wij met u de volgende fase, waarbij wij aan de hand van gesprekken, diverse opdrachten in het kader van zelfwerkzaamheid aan de slag gaan. Na een 5tal gesprekken evalueren wij met u of er inderdaad vooruitgang geboekt wordt cq er een andere aanpak gewenst/nodig is.

Deze fase kan zich herhalen in een extra cyclus van 5 gesprekken of iets dergelijks.

Na afloop van de gesprekscyclus bespreken wij met u hoe u e.e.a. structureel kan inbedden in uw leven, werk en dergelijke, zonder externe begeleiding van ons en verrichten wij een zogenoemde 1 meting, waarbij wij samen met u het verschil in de testuitslagen tussen de 0 en de 1 meting evalueren.

Voor kinderen en adolescenten hebben we een geheel eigen aanpak door middel van spelen, sporten (waaronder bijvoorbeeld fitness of kickboksgroepen), op pad gaan met elkaar en voor elk kind een eigen aanpak, die aansluit bij zijn/haar problematiek.

actueel