Registratie beroepsgroepen

Wij zijn voor de diverse bedrijfsonderdelen aangesloten bij:

Wildebrand Advies:
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling (NVP) onder de naam van J.J. Brandjes MSc. geregistreerd in het Centraal register Kortdurende Beroeps Onderwijs (CRKBO), nr 1604262, hetgeen betekent BTW vrijstelling opleidingen.

Wildebrand Gezond, Psychologie en Psychotherapie en andere beroepsgroepen
Aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA) onder de naam van J.J. Brandjes MSc. registratie/licentie Beroepsvereniging Natuurlijke Gezondheidszorg TBNG,  en daarnaast ECP, NAP en  drs. Elria Cordewener bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dorien Verdult bij Bond Gewichtsconsulenten Nederland

Wildebrand Gezond en Fysiotherapie
Aangesloten bij het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF) onder de naam van J.P. de Wild en P. Eland 

 

actueel